OUR SITE FEATURES

ทางเลือกใหม่แห่งการเรียนรู้ กับครูไพฑูรย์ นพกาศ Making quality online education accessible for all

Multilingual

เลือกภาษาได้ English(En) / Thai(Th) โปรดกรอกข้อมูลลงทะเบียนเรียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าเรียน

Online Study

นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เรียนซ้ำ เร็ว-ช้าตามความต้องการ บางแบบทดสอบสามารถสอบได้หลายครั้ง หากไม่ได้เข้าเรียนในบางครั้งสามารถเข้าเรียนและทำกิจกรรมให้ครบได้

Community Support

ติดต่อครูไพฑูรย์ Tel:089-9603148 Line:krupaitoon Facebook:krupaitoon mail:krupaitoon@ncw.ac.th

Responsive Design

เมื่อนักเรียนใช้งานบน Smart Phone จะมีการปรัปการแสดงผลแบบ RESPONSIVE เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของนักเรียน


About Us

ทางเลือกใหม่แห่งการเรียนรู้ กับครูไพฑูรย์ นพกาศ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นภาคเรียนสุดท้ายที่ครูสอนนักเรียน ก่อนที่ครูจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2567 นักรียน ม.6/2567 ที่เรียนวิชาการจัดการฐานข้อมูลกับครู ในช่วงที่กำลังปิดภาคเรียนนี้ ถ้ามีเวลาว่าง สามารถเข้าเรียนล่วงหน้าได้เลย ทำแบบฝึกแบบทดสอบให้ครบ ติดขัดไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ในกระดานข่าวรายวิชา หรือช่องทางอื่นตามที่ระบุไว้ ขอให้ได้เกรดดีๆกันทุกคน ด้วยความปรารถนาดี 13/04/2567